Αρχική Σελίδα
Φιλοσοφία Ποιοί είμαστε Νέα & Ανακοινώσεις Ημερίδες / Σεμινάρια Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συχνές Ερωτήσεις Σύνδεσμοι Επικοινωνία

| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ |

Το ΚΕΨ έρχεται να προσφέρει στην ελληνική ψυχοθεραπευτική κοινότητα μία διαφορετική φιλοσοφία, η οποία έχει ως γνώμονα την αρχή της πραγματικότητας και την κοινή λογική, και δίνει έμφαση σε τρεις άξονες:

Έλλειψη Δογματισμού
Όλες οι μορφές θεραπείας είναι ισοδύναμες και ενδείκνυνται κατά περίπτωση. Η ψυχοθεραπεία είναι μία θεραπευτική τεχνική. Δεν αποτελεί ιδεολογία, δεν αποτελεί φιλοσοφία, δεν αποτελεί κοινωνικό κίνημα.

Επιστημονικότητα
Η αποτελεσματικότητα και οι ενδείξεις κάθε μορφής ψυχοθεραπείας τεκμηριώνονται από βιβλιογραφικά δεδομένα, σύγχρονες κλινικές έρευνες και τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις.

Δεοντολογία
Οι ίδιοι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τη σχέση ψυχοθεραπευτού – ψυχοθεραπευομένου, διέπουν και τη σχέση εκπαιδευτού εκπαιδευομένου.

Αναλυτικότερα:

 • Η ψυχοθεραπεία είναι μία θεραπευτική τεχνική, από τις πολλές που έχει στη διάθεσή του ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας. Δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι φιλοσοφία, δεν αποτελεί κοινωνικό κίνημα.
 • Ως θεραπευτική τεχνική υπόκειται σε έρευνες και μελέτες. Από αυτές προκύπτουν τεκμηριωμένες ενδείξεις και αντενδείξεις ψυχοθεραπείας.
 • Είναι αποδεδειγμένο ότι στην αιτιολογία της μεγίστης πλειοψηφίας των ψυχικών διαταραχών συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό βιολογικοί παράγοντες. Οι βιολογικές θεραπείες είναι έγκυρες και αναντικατάστατες θεραπείες με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα και ενδείξεις.
 • Όλες οι μορφές θεραπείας των ψυχικών διαταραχών, βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, είναι ισοδύναμες και ισόκυρες και ενδείκνυνται κατά περίπτωση. Σε γενικές γραμμές, ο συνδυασμός θεραπειών έχει καλύτερα αποτελέσματα από την καθεμία ξεχωριστά.
 • Υπάρχουν πολλές διαφορετικές έγκυρες μορφές ψυχοθεραπείας, των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει τεκμηριωθεί με επιστημονικές μεθόδους. Όλες οι μορφές είναι ισοδύναμες και έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις.
 • Η ψυχανάλυση δεν αποτελεί διαφορετική οντότητα από τις υπόλοιπες ψυχοθεραπείες. Είναι και αυτή μία μορφή ψυχοθεραπείας ισοδύναμη με τις υπόλοιπες, με συγκεκριμένες ενδείξεις και αποτελεσματικότητα.
 • Ατεκμηρίωτες επιστημονικά μέθοδοι, δεν αποτελούν ψυχοθεραπείες και δεν πρέπει να συστήνονται.
 • Ο ψυχοθεραπευτής οφείλει να είναι εκπαιδευμένος στο είδος ψυχοθεραπείας που ασκεί.
 • Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία αποτελεί συμπληρωματική εκπαίδευση ήδη ολοκληρωμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας, κατά κύριο λόγο ψυχιάτρων, κλινικών ψυχολόγων και άλλων κλινικών ειδικοτήτων.
 • Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία δεν είναι ακαδημαϊκός τίτλος.
 • Η επαγγελματική πιστοποίηση του εκπαιδευομένου παρέχεται από την βασική του ιδιότητα και όχι από τον εκπαιδευτικό οργανισμό.
 • Η εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών ακολουθεί τέσσερις κύριους άξονες:
  1. Προσωπική θεραπεία
  2. Θεωρία
  3. Κλινική άσκηση
  4. Εποπτεία
 • Στην εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών περιλαμβάνεται καλή γνώση φυσιολογίας και ψυχοπαθολογίας, καθώς και των εγκυροτέρων μορφών ψυχολογικών και κοινωνικών θεραπειών. Εστιάζεται όμως σε ένα είδος ψυχοθεραπείας, στο οποίο ο ψυχοθεραπευτής εξειδικεύεται.
 • Η επιλογή θεραπευτού και επόπτου αποτελεί δικαίωμα του εκπαιδευομένου.
 • Θεραπευτής και εκπαιδευτής δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.
 • Η θεραπεία των εκπαιδευομένων γίνεται με τους ίδιους όρους που διέπουν την θεραπεία κάθε άλλου ψυχοθεραπευομένου.
 • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι σαφή και συγκεκριμένα σε γνωστικό αντικείμενο, κλινικές υποχρεώσεις και διάρκεια σπουδών.
 • Το Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία και οι εκπαιδευτές του αμοίβονται με διάφανους οικονομικούς όρους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ως επαγγελματίες. Δεν κάνουν εθελοντικό έργο, ούτε υπηρετούν κάποια ιδεολογία.
 • Η εκπαιδευτική διαδικασία ελέγχεται από ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας.
 • Οι ίδιοι δεοντολογικοί κανόνες που διέπουν τη σχέση ψυχοθεραπευτού – ψυχοθεραπευομένου, ισχύουν μεταξύ εκαπιδευτού και εκπαιδευομένου.
Email Email Φιλοσοφία Ποιοί είμαστε Νέα & Ανακοινώσεις Ημερίδες / Σεμινάρια Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συχνές Ερωτήσεις Σύνδεσμοι Επικοινωνία Αρχική Σελίδα